Urea i kreatinin u krvi i kako sniziti povišen nivo prirodnim putem

Urea i kreatinin se nalaze u krvi i njihove vrednosti se često utvrđuju, kada radimo analize krvi. Odstupanja od referentnih vrednosti mogu da ukažu na problem sa zdravljem i konkretno sa radom pojedinih organa, kao što su bubrezi i jetra. Najčešće se kreatinin i urea rade zajedno, da bi se na osnovu rezultata analize, procenilo funkcionisanje bubrega. U nastavku saznajte i kako sniziti povišen nivo ovih parametara.

Šta je urea i koje su normalne vrednosti?

Urea je organsko jedinjenje i završni proizvod u metabolizmu belančevina. To znači da ona nastaje u procesu razgradnje proteina u jetri. Poznata je i pod nazivom karbamid. Izbacuje se iz organizma preko urina. U regularnim uslovima uvek se urea izlučuje preko bubrega mokraćom. Čovek izbacuje preko urina oko 30 grama uree na dan. Mada ta količina zavisi od toga koliko je ishrana bogata proteinima. Što više proteina u ishrani, veća količina uree se izlučuje. Ali urea je u određenim vrednostima i u krvi. Normalne vrednosti uree u krvi su od 2,8-7,2 mmol/l. Razlikuju se urea referentne vrednosti kod polova, jer kod muškaraca su nešto veće. Razlikuju se i kod odraslih i dece.

Povišena i snižena urea u krvi

Može se javiti povišena urea u krvi i to se zove uremija ili azotemija. Kada je povećana urea u krvi to može biti znak poremećene funkcije bubrega. Više vrednosti uree su moguće i zbog povećane razgradnje proteina u organizmu, urinarne opstrukcije zbog kamena ili uvećane prostate, smanjenog priliva krvi u bubreg, dehidracije i zbog različitih bolesti bubrega. Snižena urea u krvi može da bude zbog gladovanja i smanjenog unosa proteina, unosa velikih količina tečnosti i oštećenja jetre. Dakle na vrednosti uree u krvi mogu uticati količina proteina koja se jede, obim njihove razgradnje i obim njihovog izlučivanja putem urina.

Kako sniziti povišenu ureu u krvi

Za sniziti povišenu ureu u krvi, neophodno je znati prvo šta je uzrok bubrežne insuficijencije. Kad je povećana urea i/ili kreatinin u većini slučajeva se preporučuje uzimanje što više tečnosti. I kod infekcije i kod opstrukcije.  U nekim slučajevima je neophodno lečenje lekovima, a nekad se koriste čajevi. U zavisnosti od uzroka moguće je da će biti potrebna dijeta, koja uključuje smanjen unos belančevina.

Šta je kreatinin i koje su normalne vrednosti?

Urea sama, nije dovoljna da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi kako rade bubrezi, pa se zato obično uz nju radi i kreatinin. Kreatinin u krvi je pouzdaniji pokazatelj funkcije bubrega. Urea i kreatinin zajedno rađeni, će bolje pokazati zdravstveno stanje organizma, te eventualni uzrok bolesti.
U mišićima se nalazi keratin fosfat, čija je uloga da proizvodi energiju za napinjanje mišića. On nije stabilan i prelazi u kreatinin, koji  se zatim putem urina izlučuje iz organizma. Količina koja se izbacuje mokraćom zavisi od starosne dobi, mišićne mase, pola. Normalna vrednost kreatinina kod žena je 45-90 mmol/l i kod muškaraca 63-109 mmol/l. Neznatna količina kreatinina potiče i iz mesa koje se unosi hranom. Nivo kreatinin u krvi trebalo bi da je uravnotežen, između njegove proizvodnje i brzine izlučivanja. Nivo kreatinina je uravnotežen sve dok je izlučivanje nesmetano, te dok je mišićna masa ista.
Kreatinin se meri u krvi i iz urina koji se skuplja 24 sata. Iz urina predstavlja korektivni činilac. Računskim putem iz ova dva nivoa kreatinina se dobija tzv. klirens kreatinina.

Povišen i snižen kreatinin u krvi

Povišene vrednosti kreatinina mogu biti zbog kamena u bubregu, uvećane prostate, upale bubrega, oštećenja bubrega zbog otrova ili lekova, smanjenog protoka krvi kroz bubrege, povećanja emitovanja iz mišića zbog povrede ili degeneracije, usled uzimanja kreatina kao suplementa.
Snižen kreatinin u krvi se retko sreće i uvek je povezan ili sa malom mišićnom masom ili sa trudnoćom, kada nivo kreatinina može biti neznatno snižen.

Kako sniziti povišen nivo kreatinina prirodnim putem

Ako je kreatinin u krvi povišen, treba da se utvrde razlozi, odnosno uzroci. Moramo ići lekaru da bi se rastumačile laboratorijske analize i da bi se postavila dijagnoza. U slučaju da je kreatinin povišen zbog infekcije bubrega ili opstrukcije izlučivanja urina usled uvećane prostate ili kamena u bubregu, za smanjiti kreatin prirodnim putem na raspolaganju nam stoji čitav niz lekovitih biljaka. Uvin čaj, čaj od peršuna, vrbovica su prirodni lekovi koje i lekari rado preporučuju. Konsultujte se sa vašim lekarom oko pravilnog lečenja. Rešavanje infekcije ili opstrukcije će omogućiti da se povišen nivo kreatinina vrati u normalne granice. Za to će biti neophodno da pijete više vode.
Ako uzimate suplemente koji sadrže kreatin, što je popularno kod bodibildinga, moguće su nuspojave i možda je to razlog za viši kreatinin u urinu i krvi, zato prekinite uzimanje tih dodataka i tako ćete sniziti povišen nivo kreatinina.

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!