Prepoznavanje listopadnog drveća na osnovu grančica i pupova

Listopadno drveće se lako prepoznaje kada je u periodu vegetacije, po karakterističnim listovima i plodovima. Ali kako prepoznati ovo drveće u periodu zimskog mirovanja, kada je lišće opalo. Listopadna stabla mogu još da se prepoznaju po kori, grančicama i pupovima. Zaista treba biti stručnjak pa prepoznati drvo po kori ili po grančicama i pupovima. U nastavku vam dajemo pregled izgleda grančica i pupova, za neke vrste, kako izgledaju u periodu zima/proleće. Nadamo se da će vam biti od koristi za njihovo prepoznavanje u prirodi.

Jasen (Fraxinus excelsior), Javor (Acer campestre), Breza (Betula pendula), Jova (Alnus glutinosa), Zova (Sambucus nigra), Leska (Corylus avellana), Bukva (Fagus sylvatica), Divlji kesten (Aesculus hippocastanum), Oskoruša (Sorbus domestica).

Hrast (Quercus), Lipa (Tilia), Jorgovan (Syringa), Glog (Crataegus), Trnjina (Prunus spinosa), Ariš (Larix), Platan (Platanus), Šipak (Rosa canina), Brest (Ulmus).

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!