Kupina sorte Loh Nes

Kupina Loh Nes (Loch Ness) spada u novije sorte. Razvijena je u Škotskoj. Ovo je beztrna sorta i ma odlične karakteristike, pa otuda interesovanje kod nas za podizanje zasada ovde sorte. Samooplodna je sorta, plodovi su krupni i ukusni, a kompakti i dobre čvrstoće. Crna je i sjajna.

Priprema zemljišta

Najbolje je izvršiti analizu zemljišta, pa na osnovu toga rezultata uraditi đubrenje. Potom se radi duboko oranje i plitka obrada zemljišta. Zemlja mora biti plodna i dobro pripremljena, rastresita, da bi se obezbedio optimalan kontakt korena sa podlogom prilikom sadnje i prijem što većeg broja sadnica.

Sadnja

Loh Nes kupina može da se sadi u jesen ili u proleće. Ove sadnice su nešto manje bujnosti, pa rastojanje među sadnicama u redu ide na manje od 1 m, obično 0,8. Međuredno rastojanje je standardo 2.5 m.

Navodnjavanje

Gajenje ove sorte mora da prati navodnjavanje, ako želimo dobre prinose. Loh nes kupina traži dosta vode, a ima dug period plodonošenja. Vodotopiva đubriva se dodaju kroz sistem za navodnjavanje. To su pretežno kalijumova, azotna i kalcijumova, a fosforna odmah posle sadnja i u prvoj godini.

Zasena

Mreže za zasenu je poželjno imati. Ali u zavisnosti od godine i vremenskih prilka nekad je i bolje bez nje pa je dobro da se može demontirati.

Bolesti

Loh nes kupina je veoma otporna sorta na plamenjaču, rđu i ljubičastu pegavost. Mora biti dobro urađena zaštita od sive truleži na koju je osetljiva.

Berba

U našim krajevima kupina Loh Nes se bere od početka jula ili od sredine jula, pa sve do kraja septembra. Berba traje duže nego kod ostalih sorti. Po ukusu podseća na divlju kupinu, tako je je vrlo tražena sorta i u svetu i kod nas.

Prinos

Ako se urade sve agrotehničke mere u optimalno vreme, uz navodnjavanje i zasenu po potrebi, prinos ide do 4 t na 10 ari.

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!