Pečenje rakije od voća – kako se pravi rakija

Najčešće se radi pečenje rakije od šljiva, grožđa, krušaka, jabuka, kajsija, dunja ali može i od raznog drugog voća. Za peći rakiju moramo imati dosta voća. Neophodno je bure za kominu. Sem toga, potreban je uređaj za pečenje rakije, koji zovemo kazan za rakiju ili kotao. Proces kako se pravi rakija, pokušaćemo da objasnimo u najkraćim crtama.

Komina za rakiju

Kada je pravljenje rakije u pitanju, prvi korak je priprema komine za rakiju. Treba nam dosta zrelog voća, čak i prezrelog. Šećer ne treba dodavati (ima ga dosta u zrelom voću), niti je voda poželjna. Koristi se selekcionisani kvasac. Dosta zavisi i od toga koje je voće u pitanju. Recimo, možda će trebati da se vade koštice, ako se vrši pečenje rakije od kajsija ili šljiva. Voće može da se pasira, da bi se dobilo više alkohola. Bure za kominu treba dobro oprati, da higijena bude na najvišem nivou. Bure se puni najviše do 80 %, jer se kom diže i peni, prilikom procesa fermentacije. Tako neće moći da kipi komina. Bure za kominu treba da se poklopi. Da bi se proces odvijao bez prisustva vazduha, potrebno je imati crevo za odušak. Drugi kraj creva se potopi u kofu sa vodom. Na taj način gasovi koji se stvaraju u procesu, mogu da izlaze iz bureta, a vazduh ne može da ulazi bure. Treba obratiti pozornost da li gasovi iz bureta zaista izlaze kroz crevo. Bure sa kominom mora stajati na tamnom i hladnom mestu, a nikako na toplom i suncu. Kada se proces potpuno smiri, a to je za 10 dana ili 2 nedelje najkasnije, onda se kreće sa pečenjem rakije.

Kazan za rakiju

Kotao za rakiju ili kazan, obično je bakarni, a ima da se nađe u prodaji pa može da se kupi. Ovaj uređaj se sastoji iz ložišta, posude za kominu, kape, a imamo još cev za paru i hladilo. Može biti pečenje rakije na plin, drva ili struju, što zavisi od toga kako je projektovano ložište kazana. Pri pečenju rakije, neophodno je kontrolisati temperaturu, naročito kod kazana na drva, mora se voditi računa o jačini vatre. Na mestu gde rakija izlazi iz hladila vrši se merenje jačine rakije.

Merenje jačine rakije

Jedinica za merenje jačine rakije ili drugih alkoholnih pića je grad ili stepen %. Da bi saznali koliko rakija ima gradi ili stepeni, postoji merni instrument alkoholmetar za merenje jačine alkohola ili grad za rakiju sa termometrom. Primenjuje se za merenje nivoa alkohola u rakiji i ostalim alkoholnim pićima. Instrument grad za merenje jačine rakije je izrađen od stakla, a sličan je širometru. Gore je uži, a dole širi sa ugrađenim termometrom. Termometar omogućava da se izmeri i trenutna temperatura pića. 1 grad je 2,5 stepeni.

Postupak destilacije

Uvek je važno da u procesu pečenja rakije bude prisutan neko ko već ima iskustva, jer tu ima dosta nepoznanica za početnika. Za pravljenje rakije, mora se ispratiti tehnološki postupak destilacije. Kotao za rakiju se puni na oko 2/3, a 1/3 se ostavlja prazna, da ne bi komina kipila. Ukoliko je komina previše gusta onda se dodaje 20-30% vode, iako voda nije poželjna. Komina se dobro izmeša, pre sipanja u kazan za rakiju. Postupak destilacije traje 2 – 3 sata. Temperatura u početku može biti nešto jača, ali se onda smanjuje pre nego što proključa komina, da ne bi došlo do kipljenja. Od 100 litara komine dobije se oko 25 l rakije. Praktično se nakon prve destilacije dobije rakija jačine oko 20 vol. % alkohola. Takva rakija se mora ponovo podvrgnuti destilaciji, da bi se dobila rakija jačine oko 40 vol. % alkohola. Dakle, razlikujemo tu prvu i ponovljenu destilaciju. Uloga prve destilacije je da se odvoje isparljive od neisparljivih materija. Kada se komina zagreva, određene materije isparavaju, a para prelazi u cev, pa onda i u hladilo. Tu se hladi i dolazi do kondenzacije, odnosno pretvaranja u kapljice. Uloga ponovljene destilacije je dobijanje boljeg kvaliteta destilata i povećanje koncentracije alkohola u destilatu.

Pogledajte sad kako da od rakije dobijete rakiju travaricu

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!