Tritikale žitarica u ishrani cena uzgoj prinos

TritikaleTritikale je hibridna žitarica nastala ukrštanjem pšenice i raži. To je relativno nova žitarica, kao komercijalno dostupna, ali u laboratorijskim uslovima uzgaja se i ispituje već odavno. Tritikale žitarica je preuzela one najbolje karakteristike pšenice, kao što su rodnost i kvalitet zrna, a od raži otpornost na bolesti, te tolerantnost na klimatske faktore i tip zemljišta. Zavisno od sorte, tritikale može da liči više na pšenicu ili na raž. Cena je slična kao za pšenicu, a prinos je veći. Ovaj hibrid pretežno se uzgaja za stočnu hranu. Može se koristiti tritikale u ishrani svinja, goveda i druge stoke. U nekim prodavnicama zdrave hrane može se naći tritikale za ljudsku ishranu, posebno ili u mešavinama žitarica. Nije bez glutena.

Žitarica budućnosti

Mnogi smatraju da je tritikale žitarica budućnosti. Na ovo ukazuje i stalno povećanje površina pod ovom žitaricom u svetu. Najveći proizvođači su Nemačka, Poljska, Francuska, Belorusija i Australija. Ovo je jedno od najperspektivnijih žita u ljudskoj ishrani, kao i za stočnu hranu.Tritikale je otporna i rodna žitarica, pogodna za gajenje i na onim područjima gde pšenica nije (zbog slabog prinosa i kvaliteta zrna). Tritikale ima brži porast i kraći period vegetacije. Može se koristiti kao zamena za jaru i ozimu pšenicu. Prednost je u tome što tritikale može da uspeva na siromašnim zemljištima. Ima tritikale visoku rodnost zrna i zelene mase. Kao žitarica otporna je na niske i visoke temperature, a isto i na sušu i to mu daje visok potencijal za proizvodnju. Tritikale ima potencijala za proizvodnju hleba, testenina, kolača i žitarica za doručak. Zrno titikalea ima više proteina i lizina, nego pšenica. Nutritivna vrednost je bolja, posebno kod sadržaja aminokiselina. Kao zrno se može koristiti za hranu i skrob mu je lako svarljiv. Međutim, tehnologija proizvodnje brašna od tritikalea, tek treba da se razvije. Zasad se odgovarajući kvalitet brašna dobija tako što se meša 1:1 sa pšeničnim brašnom. Sem za stočnu hranu i za ishranu ljudi, tritikale je pogodan za proizvodnju alkohola, skroba i pivskog slada.

Tritikale uzgoj

Otpornost na visoke i niske temperature, sušu i tolerantnost na različite tipove zemljišta, omogućavaju da se tritikale uzgaja u različitim područjima i uslovima. Đubri se stajnjakom i mineralnim đubrivima u zavisnosti od plodnosti zemljišta i potreba. Seje se oko 500 zrna tritikalea po m2, na dubinu od 5 cm. Rokovi za setvu su isti, kao za pšenicu i raž. Potrebno je prihranjivanje 2 puta u toku vegetacije. Uz sve primenjene agrotehničke mere mogu se očekivati visoki prinosi i do 8 t/ha.

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!