Tritikale žitarica u ishrani cena uzgoj prinos

TritikaleTritikale je hibridna žitarica nastala ukrštanjem pšenice i raži. To je relativno nova žitarica, kao komercijalno dostupna, ali u laboratorijskim uslovima uzgaja Nastavi sa čitanjem Tritikale žitarica u ishrani cena uzgoj prinos

Share Button
error: Content is protected !!