Korona virus – simptomi, prenošenje, smrtnost

Početak 2020. godine obeležio je korona virus. Kako se zaštititi? Redovno prati ruke, izbegavati rukovanja, javne skupove i okupljanja, držite rastojanje od preko 1 m od osoba koje mogu biti obolele, dezinfikovati i provetravati prostorije. Medicinsku masku treba da nose osobe koje kašlju, kijaju ili imaju povišenu temperaturu.

Šta znamo o poreklu korona virusa

Krajem 2019. godine pojavila se epidemija upale pluća u gradu Vuhanu u Kini. Poreklo bolesti je bilo nepoznato. Ali 7. januara 2020. u Kini je identifikovan virus, koji izaziva bolest nazvanu koronavirus 2019. ili COVID-19. Iz Kine se virus širi po svetu. Svetska zdravstvena organizacija SZO je proglasila epidemiju 30. januara 2020. a pandemiju 11. marta 2020.

Korona virusi

Korona virusi su poznati od ranije i predstavljaju veliku familiju virusa, koji izazivaju bolesti i to od obične prehlade, do ozbiljnih bolesti kao SARS i MERS. Za COVID-19 u ovom trenutku još uvek ne postoji vakcina, jer je ovo oboljenje nastalo od novog, do sad nepoznatog korona virusa.

Koliko je opasan COVID-19

Kod većine pacijenata pogođenih ovim virusom, javlja se blaga respiratorna infekcija. Međutim, u 15% slučajeva dolazi do progresivnog toka bolesti, koji se razvija u teži oblik, uz upalu pluća, respiratornu insuficijenciju, ponekad sa smrtnim ishodom. Zasad dostupni podaci, pokazuju da smrtnost povezana sa ovim virusom iznosi 3,4%. Ovaj podatak je podložan menjanju.

Simptomi korona virusa

Simptomi korona virusa COVID-19 su povišena temperatura i kašalj. U ozbiljnijim slučajevima dolazi do upale pluća, a u retkim i do smrtnog ishoda. Period inkubacije ovog virusa, odnosno vreme od nastanka infekcije do pojave simptoma bolesti, može biti 2 nedelje. Stariji i osobe koje već imaju određene zdravstvene probleme, kao bolesti srca ili dijabetes, su podložniji tome da se dobijanje virusa razvije u ozbiljno oboljenje.

Prenošenje virusa

Virus se prenosi sa čoveka na čoveka, a od osoba koje imaju simptome bolesti. Smatra se da se prenosi:
– direktnim fizičkim kontaktom
– kapljičnim putem, prilikom kijanja, kašljanja ili izdisanja
– indirektnim kontaktom, odnosno diranjem kontaminiranih površina na kojima virusi mogu preživeti kraći period

Izvor virusa

Pretpostavlja se da je virus potekao od životinja, a onda i prešao na ljude. Mnogi slučajevi infekcije sa COVID-19 su povezani sa otvorenom stočnom pijacom u Vukanu u Kini.

Izvor: Ministarstvo zdravlja

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!