Plavi kamen za prskanje vinove loze voća i povrća

Plavi kamen je fungicid plave boje, u obliku kamena i kristala za rastvaranje. Plavi kamen se upotrebljava za prskanje vinove loze, voća i povrća. Tačnije, koristi se za pripremanje preparata bordovska čorba, a ona se kao protektivni fungicid primenjuje za suzbijanje prouzrokovača oboljenja u vinogradarstvu, voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu. Kad je u pitanju plavi kamen cena je oko 500 dinara za 1 kg.

Na šta se primenjuje, kad i u kojoj koncentraciji

Jabučasto voće

Kod jabučastog voća i to za jabuku, dunju i krušku, protiv čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia spp). Tretiranje se radi u toku mirovanja do početka pucanja pupoljaka, a najkasnije do faze mišijih ušiju razvoja pupoljaka. Koncentracija primene je 1-1,5% ili 100-150 g na 10 l vode. Kod crnog raka jabuke (Sphaeropsis malorum), premazivanjem rana voćaka u koncentraciji 1,5-2% ili 150-200 g na 10 l vode.

Koštičavo voće

Kod koštičavog voća i to za breskvu, kajsiju, šljivu, trešnju, višnju i badem. Koristi se protiv šupljikavosti lišća i protiv kovrdžavosti lišća breskve. Tretiranje se radi samo u toku mirovanja i to u koncentraciji 1-1,5% ili 100-150g na 10 l vode.

Vinova loza

Kod vinove loze protiv plamenjače, crvenila listova i crne truleži, ide u koncentraciji 1-1,5% ili 100-150 g na 10 l vode. Za suzbijanje plamenjače primenjuje se samo nakon cvetanja, po pojavi prvih znakova primarne zaraze, a pre sticanja uslova za sekundarnu zarazu i širenje oboljenja.

Povrće

Primenjuje se kod povrtarskih kultura. Na krompiru i paradajzu protiv plamenjače, crne pegavosti i na paradajuzu kod sive pegavosti lista. Na luku protiv plamenjače, na kupusnjačama protiv plamenjače, a na celeru protiv pegavosti. Primenjuje se u koncentraciji 1-1,5% ili 100-150 g na 10 l vode. Tretiranje se vrši pre ostvarivanja uslova za zaraze, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i ostvarivanje uslova za širenje oboljenja.

Hmelj

Protiv plamenjače kod hmelja, tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i ostvarivanju uslova za širenje bolesti.

Maksimalan broj tretiranja tokom godine

Za jabučasto i koštičavo voće jedno tretiranje, za povrće maksimalno 2 puta, a za vinovu lozu i hmelj maksimalno 3 puta godišnje.

Priprema bordovske čorbe

Plavi kamen se primenjuje tako što se prethodno izvrši neutralizacija sa krečom, zapravo koristi se u obliku bordovske čorbe. Bordovska čorba preparat se pravi tako što se na 100 g plavog kamena dodaje 50 g negašenog kreča ili 100 g gašenog kreča. Najbolje je plavi kamen rastopiti u vodi, 100 g na 5 litara. A onda i kreč rastopiti u vodi, 100 g gašenog kreča na 5 l. Ako je jači kreč, negašeni ide duplo manje. Procediti krečno mleko kroz gusto sito i pomešati sa plavim kamenom. Ovim preparatom tretiranje treba da se obavi što pre, jer stajanjem gubi na delotvornosti,  a svakako u toku istog dana.

Negativno dejstvo – plavi kamen štetnost

Biljke. Negativno dejstvo na biljke može biti. Fitotoksična je bordovska čorba, ako se primeni po hladnom vremenu, u većoj koncentraciji nego što je predviđeno i nakon dozvoljenih rokova za primenu.
Vodeni organizmi. Otrovan je plavi kamen za vodene organizme, pa treba sprečiti dospevanje bordovske čorbe u vodotokove, jezera, bunare i kanalizaciju.
Voda. Pri tretiranju treba poštovati vodozaštitne zone, te sprečiti kontaminiranje izvora, bunara, vodotokova. Tretiranje raditi na najmanje 20 m udaljenosti od ovih voda.

Karenca

14 dana za hmelj, krompir i paradajz
21 dan za luk i stone sorte vinove loze
28 dana za vinske sorte loze i povrće sem kupusnjača
42 dana za kupusnjače
Za voće je obezbeđena samim vremenom primene

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!