Beli i crni grab – najtvrđe drvo

Drvo grab je listopadno stablo, ako ne najtvrđe drvo na svetu, a onda sigurno najtvrđe drvo kod nas. Nastanjuje jugoistočnu Evropu. Pripada rodu Carpinus. Razlikujemo beli grab ili obični grab latinskog naziva Carpinus betulus, zatim crni grab latinski Ostrya carpinifolia i grabić latinski Carpinus orientalis.

Obični grab

Stanište mu je srednja i jugoistočna Evropa, te jugozapadna Azija. Retko kad raste samostalno, nego u zajednici sa drugim listopadnim drvećem po šumama. Obični ili beli grab može da naraste do 25 m u visinu. Prečnik debla može biti do 70 cm. Korenov sistem mu je dobro razvijen. Kruna je razgranata i gusta. Dok je grab drvo mlado kora mu je glatka i svetlosiva. Mlade grančice su vite, sa sjajem. Listovi belog graba su duguljasti, jajasti, šiljati, u osnovi zaobljeni ili srcoliki. Dužina listova je oko 10 cm, a širina oko 5. Nazubljeni su po obodima. Cveta tokom aprila i maja meseca, a tada i lista. Ima muške i ženske cvetove grupisane u rese koje vise. Ženske rese su manje od muških. Plod je oraščić jednosemeni. Svaki plod ima krila da se seme vetrom lakše raznosi.

Za šta se koristi beli grab?

Beli grab drvo se upotrebljava za alate u zanatstvu i za ogrev. Drvo je jako tvrdo i žilavo, pa je nezgodno za cepanje. Interesantno je da se beli grab koristi kao dugotrajna živa ograda. Znači to ne mora biti visoko drvo, već može biti u formi grma različite veličine. Može se uspešno orezivati i tako formirati živice različite visine po želji.

Crni grab

Crni grab je drvo srednje visoko. Naraste do 20 m visine. Ima ga u srednjoj i jugoistočnoj Evropi i u Aziji. Kora je ispucala i tamnija kod starijih stabala, pa otuda naziv crni grab. Listovi su jajoliki i izduženi, dužine oko 6 cm, a širine 3. Isto ima muške i ženske cvetove u resama. Cveta dve nedelje nakon listanja. Plod je oraščić, koji sazreva u julu i avgustu. Životni vek je do 100 godina.

Za šta se koristi crni grab

Crni grab je termofilna vrsta, što znači da voli toplotu. To je dekorativno drvo. Ima krošnju kupastog oblika i tamnozelene listove. Sadi se pojedninačno kao ukrasno drvo, ponekad u grupama ili se sadi u drvorede. Isto se radi o tvrdom drvetu, koje se može upotrebiti za izradu alata.

Grabić ili beli grab

To je malo listopadno drvo ili žbun. Naraste do 10 m u visinu. Stanište mu je jugoistočna Evropa i jugozapadna Azija. Raste u šikarama. Koren je dobro razvijen. Listovi su jajasti u osnovi zaobljeni i dvostruko nazubljeni. Plod je jednosemeni oraščić. Takođe ima muške i ženske cvetove u resama. Cveta u aprilu i maju.

Grabić upotreba

Koristi se ovo tvrdo drvo u stolarstvu. Može se uspešno uzgajati kao živa ograda. Dobro podnosi orezivanje. Nešto sporije raste. Uzgaja se i kao bonsai.

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!