Čendler orah. Da li je ovo najbolja sorta oraha?

U potrazi smo za sortom oraha, koja daje kvalitetno jezgro, dobro rađa, ranije prorodi, ne raste previše u visinu i otporna je na bolesti. Da li tako nešto postoji? I tako smo došli do sorte Čendler orah. Iako se ubraja u turske sorte oraha, ona je prvobitno razvijena u SAD i dobila naziv po profesoru Čendleru, a kasnije je institut u Istambulu otkupio ovu sortu i nastavio njeno prilagođavanje turskom i evropskom tržištu.

Karakteristike sorte

Kod nas još uvek nije toliko poznata sorta, ali neki su već krenuli sa uzgojem, pa su njihova iskustva dragocena, a stručnjaci kažu da je ova sorta najisplativija. Orasi budu krupni i ovalni. Imaju jezgra visokog kvaliteta. Sadnice mogu da se nabave i kod nas, u rasadnicima ili naručivanjem preko interneta. Čendler raste u visinu do 4 m, što je manje u poređenju sa nekim drugim sortama.  Kod Čendler oraha prva berba može da se očekuje već u 4 godini, dok kod većine sorti je to posle 6 ili više godina. Maksimalan prinos treba očekivati nakon 8 godina, a to ide i do 80 kg očišćenog oraha po stablu. Prednost ove sorte leži i u činjenici da kasnije kreće sa vegetacijom, odnosno cvetanjem i listanjem, a to doprinosi da je manje podložan štetočinama i bolestima, a opasnost od mraza gotovo da ne postoji. Jezgra su bela, što je naročito cenjeno, pa su kao takva na ceni.

Oprašivači

Čendler se samooprašuje, ali prinos može da bude veći ako ima oprašivača. U ovom slučaju sorta Franquette je pogodan oprašivač.

Sadnja Čendler oraha

Pošto smo nabavili sadnice, sadnju treba obaviti od novembra do aprila, u zavisnosti od klimatskih uslova i podneblja. Sadnja se obavlja na razmak 8×4 ili 7×5 m. To je tako zato što su stabla i krošnje nešto manje nego kod većine drugih sorti, a i u visinu raste do 4 m. Tako da će ovakav razmak omogućiti da svako stablo ima sasvim dovoljno svetlosti i da obilno rađa. Time postižemo maksimalan broj stabala po hektaru, kao i dobar prinos.

Prinos

Radi se o visokorodnoj sorti oraha, jer nosi orahe na 90% bočnih grana. Prinos može biti i do 80 kg očišćenog oraha po stablu. Po hektaru 4,5 t, pa sve do 6 t ako se navodnjava.

Berba

Orasi se sakupljaju u septembru i oktobru. Ljuska kod Čendlera je mekana i lako se lomi. Pri tome i zbog toga, se jezgro ne ošteti, nego ostaje celo. To je još jedna značajna osobina ove sorte sa stanovišta potrošača. Nakon skupljanja orasi se suše na toplom vazduhu, a time se zadrži kvalitet jezgra.

Isplativost

Imajući u vidu sve pobrojane karakteristike sorte Čendler, ovo je sigurno jedna od najboljih sorti oraha. Zato ona predstavlja najbolji izbor za većinu proizvođača. Dobra rodnost, kvalitet jezgra i izgled privlače potrošače. To mu omogućava i dobru cenu. Jedan od glavnih nedostataka kod uzgoja oraha i zbog toga mnogi odustanu, je zato što treba mnogo godina dok počne da rađa, a kod ove sorte je taj period ipak podnošljiv.

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!