Biljna proizvodnja nakon poplave

poplava

Zasnivanje biljne proizvodnje nakon poplave, zavisiće od uticaja koji je poplava imala na poljoprivredno zemljište. Poplave mogu imati vrlo negativan efekat na zemljište. Neki od negativnih efekata mogu biti:

– taloženje mulja, deponovanje šuta i peska na plodnom zemljištu
– erozija poljoprivrednog zemljišta
– gubitak hranjivih sastojaka u zemljištu (što utiče na plodnost), koji su potrebni za biljnu proizvodnju i dobre prinose

Oblici destrukcije zemljišta usled poplave mogu biti deponovanje organskih i neorganskih materijala na tlu, erozioni procesi, pojava klizišta.

Rezultat svega može biti devastacija obradivog zemljišta. Zato nakon poplave farmeri moraju da planiraju oporavak njihovih obradivih parcela.
Nakon poplava, a u zavisnosti od stepena oštećenja zemljišta, potrebno je:

– ukloniti nataložene naslage i ostale ostatke, koji mogu biti prepreka za biljnu proizvodnju. Poljoprivrednici moraju da utvrde koji je stepen oštećenja zemljišta i da li mogu samo da uzoru parcelu ili je neophodno prvo da uklone ono što se nalazi na tlu.
– popravljanje fizičkog oštećenja zemljišta (nekad je dovoljno preorati zemljište, a nekad je potrebno donositi plodnu zemlju).
– sanacija zemljišta može da traje dugo i da zahteva angažovanje znatnih novčanih sredstava
– u slučaju velikih poseda, sanaciju tla je najbolje poveriti stručnjacima iz ove oblasti
– sanacija može da uključuje čišćenje zemljišta, drenažu, odabir adekvatnih kultura za setvu, odnosno sadnju
Ukoliko je na obradivom zemljištu već bila zasnovana biljna proizvodnja i pre poplave, možda je moguća ponovna setva useva. To zavisi od stepena oštećenja zemljišta i od godišnjeg doba. Možda je moguće ponovo posaditi druge biljne kulture, koje imaju kraći period vegetacije. Proizvođači će razmotriti tu mogućnost u skladu sa objektivnim okolnostima. Ako su plodovi, povrće i voće, pri poplavi bili u vodi, kada se voda povuče, te zrele plodove ne treba koristiti, jer mogu biti štetni po zdravlje. Vlaga je idealno stanje za razvoj bolesti, plodovi počinju da trunu. Nakon velikih kiša i poplava, biljke koje nisu uništene i ostaće na parceli, štite se od razvoja bolesti preparatima za zaštitu.

Share Button
loading...

Ostavite odgovor

error: Content is protected !!