Da li biljke imaju osećanja

Ljudi imaju pet čula, a to su dodir, vid, miris, ukus i sluh. Ova čula nam pomažu u okruženju i deluju kao upozoravajući znaci u slučaju opasnosti. Biljke izgledaju pasivno, ali isto tako imaju neke svoje složene senzore, koji su stvoreni da odgovore na promene i opasnosti iz okruženja. Biljke nemaju oči, uši Nastavi sa čitanjem Da li biljke imaju osećanja

Share Button
error: Content is protected !!