Čia (Chia) semenke jedan od najboljih izvora omega 3 na svetu

cia semenkeChia semenke se dobijaju od chia biljke, a smatraju se jednim od najboljih izvora omega 3 na svetu. Čija ili čia seme kod nas nije toliko zastupljeno u prodaji Nastavi sa čitanjem Čia (Chia) semenke jedan od najboljih izvora omega 3 na svetu

Share Button
error: Content is protected !!